Virallinen käännös


Meiltä saatte myös auktorisoidut/viralliset käännökset. Yksityishenkilöille käännämme esim. todistuksia, diplomeja ja muita viranomaispapereita ja yrityksille niiden tarvitsemia virallisia asiakirjoja.

Virallisten käännösten toteutusta säätelee laki ja kääntäjän on huomioitava mm. tutkintojen rinnastaminen oikeisiin vastineisiin käännöskielessä.

Virallinen käännös on auktorisoitu (virallisen) kääntäjän leimallaan vahvistama käännös. Virallinen käännös toimitetaan aina paperilla.


Kääntäjien auktorisointi

Oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä myöntää hakemuksesta Opetushallituksen yhteydessä toimiva auktorisoitujen kääntäjien tutkintolautakunta. Auktorisoiduksi kääntäjäksi voidaan hyväksyä luotettavaksi tunnettu täysi-ikäinen henkilö, jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi ja jolla on kotikunta Suomessa taikka vakinainen asuinpaikka Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa ja joka on suorittanut auktorisoidun kääntäjän tutkinnon.

Auktorisoidun kääntäjän tutkinnon suorittamista ei edellytetä, jos henkilö on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon tai muun ylemmän korkeakoulututkinnon, johon sisältyvät vähintään 60 opintopisteen laajuiset käännöstieteen opinnot, jotka ovat kääntämisen teoreettisia ja käytännöllisiä yliopisto-opintoja. Niihin tulee sisältyä vähintään kuuden opintopisteen laajuiset auktorisoidun kääntämisen opinnot. Oikeus toimia auktorisoituna kääntäjänä voidaan tällöin myöntää tutkintoon sisältyvässä kieliparissa yksinomaan äidinkieleen tai siihen kieleen, jonka hakija hallitsee parhaiten (A-työkieli).

Auktorisoinnin voimassaolo
Auktorisointi myönnetään viideksi vuodeksi kerrallaan. Ennen auktorisointia hakijan on annettava auktorisoidun kääntäjän vakuutus. Auktorisointia on mahdollista hakemuksesta jatkaa enintään viisi vuotta kerrallaan. Jatkamisen edellytyksenä on, että henkilö on auktorisoinnin voimassa ollessa toiminut auktorisoituna kääntäjänä ja täyttää muut edellytykset auktorisoidun kääntäjän oikeuden saamiseksi.

Viralliset kääntäjät ja auktorisointi
Ennen auktorisoiduista kääntäjistä annetun lain voimaantuloa myönnetty oikeus toimia virallisena kääntäjänä on voimassa vuoden 2012 loppuun. Viralliseen kääntäjään sovelletaan lakia auktorisoiduista kääntäjistä. Hän ei kuitenkaan saa käyttää auktorisoidun kääntäjän nimikettä. Ruotsinkielinen nimike ”auktoriserad translator” on pysynyt muuttumattomana lainmuutoksen yhteydessä.

Virallinen kääntäjä saa tutkintoa suorittamatta ja vakuutusta antamatta hakemuksesta oikeuden toimia auktorisoituna kääntäjänä, jos hän täyttää muut edellytykset auktorisoidun kääntäjän oikeuden saamiseksi.

Viralliseen kääntäjään, joka hakee oikeutta toimia auktorisoituna kääntäjänä, ei sovelleta oikeuden määräaikaisuutta ja oikeus on voimassa ilman yläikärajaa. Todistus auktorisoidun kääntäjän oikeudesta annetaan maksutta.


Kielet

espanja => suomi
suomi => espanja

venäjä => suomi
suomi => venäjä

suomi => ranska


Asiakaspalvelu

Kun tarvitset käännöksen tai sinulla on jotakin kysyttävää käännöstöihin liittyen, ota meihin yhteyttä. Me hoidamme käännöstöiden koordinoinnin sekä toimimme linkkinä asiakkaiden ja kääntäjien välillä.

Me pyrimme tuottamaan käännöksiä, joissa yhtyy aitous, tarkkuus ja luovuus. Haluamme palvella asiakkaitamme joustavasti ja tarjota aina käyttötarkoitukseensa mahdollisimman hyvin sopivia käännöksiä.

Ota yhteyttä:

info@knm.fi
Puh. 040 5062 398


Käännösten hinta

Virallisen käännöstyön hinnoitteluun vaikuttaa tekstin määrä, kielisuunta, aikataulu ja käyttötarkoitus. Käsittelemme kaikkia saamiamme tekstiaineistoja luottamuksellisesti.

Lue lisä: käännösten hinnat


Aikataulu

Aikataulusta parhaiten sovitaan sen jälkeen, kun kääntäjä saa nähdä tekstin ja kertoo, pystyykö hän kääntämään sen toivomallasi aikataululla. Käännös voi olla valmis jo muutamassa tunnissa.


Toimitustapa

Saat meiltä käännökset yleisimmissä tiedostomuodoissa ja halutessasi myös tulosteina. Tiedostot kulkevat useimmiten sähköpostitse, mutta kun on kyse erittäin luottamuksellisista teksteistä, kannattaa harkita muita toimitustapoja.