Kielitestit

Ota meihin yhteyttä, kun tarvitset kielitaitosi testausta!
Tarvitsetko nopeaa ja helppoa kielitaidon testausta, sillä et osaa määrittää tai arvioida millä tasolla nykyiset taitosi ovat?

Mihin tarvitaan kielitaidon testausta?

Tarjoamme yrityksille ja yksityishenkilöille luotettavaa kielitaidon testausta vaivattomasti. Yritykset käyttävät palveluitamme, jotta esimerkiksi henkilökunnan ja johdon nykyinen kielitaso voitaisiin määrittää tarkasti ja tehokkaasti. Asiantunteva kielitaidon tason määrittäminen on tärkeää esimerkiksi silloin, kun siitä on apua rekrytointiprosessissa.

Miksi valita meidät?

Innostava ja koulutettu henkilökuntamme on tehnyt testausta jo usean vuoden ajan vakaalla ammattitaidolla. Testausympäristömme on viihtyisä ja tarjoamamme prosessi vaivaton. Olemme saaneet vuosien saatossa paljon hyvää palautetta systemaattisesta työskentelytavastamme.
Testaus antaa henkilön kielitaidosta kattavan kuvan, sillä monimuototestaus käsittää kirjallisen testin lisäksi myös suullisen haastattelun.

Mihin arviointi perustuu?

Kielitaidon arviointi perustuu kattavaan ja perusteelliseen 6-portaiseen taitotasoasteikkoon, joka on yhteismitallinen Euroopan neuvoston kehittämän yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikon kanssa.
Olemme asiantuntijoita kielitaidon testauksessa, sillä olemme käyttäneet kyseistä asteikkoa jo vuodesta 2002.
Prosessi on mutkaton ja tehokas, sillä sen avulla voidaan todeta helposti riittävän tai vielä työtä vaativan kielitaidon taso.

Kysy meiltä lisää testausprosessista jo tänään! Kustannusarviot ja tarjoukset saat vuorokauden sisällä!

Systemaattinen ja luotettava kielitaidon tason arviointi

Kielitaidon realistinen ja tarkka arviointi on erittäin tärkeää, ja testauksessa saadut tulokset voidaankin hyödyntää tehokkaasti. Virallisia tietoja saatetaan tarvita mm. työhakemuksia tai haastatteluita varten.

Virallinen kielitaidon tason arviointi tekee myös työnhakuprosessista helpomman, koska henkilön ei tarvitse itse arvioida kielitaitoaan, vaan se tehdään systemaattisesti ja järjestelmällisesti koulumme toimesta.

Kielikoulussamme kielitaitoarviot annetaan 6-portaisen taitotasoasteikon avulla, joka on yhtenevä Euroopan neuvoston kehittämän yleiseurooppalaisen taitotasoasteikon kanssa. Olemme käyttäneet kyseistä asteikkoa vakaalla ammattitaidolla jo vuodesta 2002.

Asiantunteva ja koulutettu henkilökuntamme tarkastaa tulokset ja suhteuttaa ne käytössä olevaan, luotettavaan asteikkoon.

Käyttämämme luotettavan ja järjestelmällisen arvioimisasteikon luokitukset menevät seuraavasti:

Perustaso: TASO 1 (A1)

1. Ymmärtää hitaasta ja selkeästä puheesta yksinkertaisia perustason ilmauksia, jotka liittyvät suoraan omaan elämään tai koskevat välitöntä konkreettista ympäristöä. Pystyy löytämään tietoa yksinkertaisista teksteistä. Selviää kaikkein yksinkertaisimmissa puhe-tilanteissa, mutta puhe on hidasta ja hyvin katkonaista ja ääntämisessä on puutteita. Pystyy kirjoittamaan erittäin lyhyitä tekstejä, joissa on lukuisia kielellisiä puutteita. Tuntee kaikkein yleisimmän perussanaston ja joitakin peruskieliopin rakenteita.

Perustaso: TASO 2 (A2)

2- Ymmärtää selkeää ja yksinkertaistettua puhetta, joka käsittelee jokapäiväisiä ja tuttuja asioita. Ymmärtää helposti lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja saa selville pääasiat tuttuja aihepiirejä käsittelevistä teksteistä. Selviää rutiininomaisissa yksinkertaista tiedonvaihtoa vaativissa puhetilanteissa, vaikka ääntäminen on vielä puutteellista. Pystyy kirjoittamaan suppeita, yksinkertaisia tekstejä jokapäiväisistä asioista, mutta teksti voi olla hajanaista. Hallitsee yksinkertaisimman peruskieliopin ja keskeisen perussanaston.

Keskitaso: TASO 3 (B1)

3- Ymmärtää pidempää puhetta ja keskeisen ajatuksen monista televisio- ja radio-ohjelmista, jos aihepiiri on suhteellisen tuttu. Ymmärtää tavallisia tekstejä, jotka eivät vaadi aiheen tuntemusta. Normaalitempoinen puhe ja vaativammat tekstit saattavat tuottaa vaikeuksia, jos puhejakso on pitkä ja aihepiiri vieras. Selviää tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa ja pystyy kirjoittamaan yksinkertaista, yhtenäistä tekstiä tavallisista aiheista, vaikkakin kieliopilliset ja sanastolliset puutteet toisinaan vaikeuttavat ymmärtämistä. Hallitsee hyvin jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston ja peruskieliopin keskeiset rakenteet.

Keskitaso: TASO 4 (B2)

4- Ymmärtää normaalitempoista kasvokkaista puhetta ja keskustelua yleisistä aihepiireistä sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, mutta joitakin yksityiskohtia saattaa jäädä ymmärtämättä. Nopea puhekieli ja murteellinen puhe tuottavat kuitenkin vaikeuksia. Ymmärtää vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä, joskin muutamat tekstin välittämät sävyerot voivat jäädä epäselviksi. Selviää melko hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Pystyy kirjoittamaan sekä yksityisiä että puolivirallisia tekstejä ja esittämään ajatuksiaan yhtenäisinä kokonaisuuksina. Tekee puheessa ja kirjoituksessa eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä. Hallitsee peruskieliopin ja -sanaston hyvin.

Ylintaso: TASO 5 (C1)

5- Ymmärtää pidempää, normaalitempoista kasvokkaista sekä mm. televisiosta ja radiosta kuultavaa puhetta, vaikka joskus ymmärtäminen vaatii jonkin verran ponnistelua. Ymmärtää rakenteellisesti ja kielellisesti monimutkaisia tekstejä ja oman aikamme kirjallisuutta. Puhuu ja kirjoittaa selkeästi ja sujuvasti erilaisista aiheista, mutta harvinaisten sanojen ja monimutkaisten lauserakenteiden käyttö saattaa kuitenkin tuottaa vaikeuksia. Hallitsee kieliopin ja sanaston yleensä hyvin ja monipuolisesti.

Ylin taso: TASO 6 (C2)

6- Ymmärtää vaikeuksitta kaikenlaista puhuttua ja kirjoitettua kieltä. Ilmausten hienot sävyerot tuottavat enää harvoin vaikeuksia. Puhuu ja kirjoittaa erittäin sujuvasti tilanteeseen sopivalla tyylillä, ja pystyy ilmaisemaan hienojakin merkitysvivahteita. Kieliopin ja sanaston hallinta on varmaa lähes kaikissa tilanteissa ja pienetkin puutteet ovat harvinaisia.

Pyydä tarjous asiantuntevalta henkilökunnaltamme tarjoamistamme laadukkaista kielitaidon tason arvioinneista!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ensiluokkaisen palvelumme takeeksi annamme 100 %:sen tyytyväisyystakuun. Jos et ole jostain syystä tyytyväinen kielikoulutuspalveluumme, voit peruttaa sopimuksen ensimmäisen oppitunnin jälkeen.


Kiitämme kaikkia yritys- ja henkilöasiakkaitamme viimeisestä 25 vuodesta – tästä on hyvä jatkaa!