Liikeitalia

Italia (ital. taliano tai lingua italiana) on romaaninen kieli, jota puhuu äidinkielenään n. 70 miljoonaa ihmistä. Italia on yksi Sveitsin virallisista kielistä (Ticino ja Graubündenin kantoneissa) sekä San Marinon ja Italian ainoa virallinen kieli. Toisena virallisena kielenä se on saanut statuksen Vatikaanissa ja tietyillä alueilla Sloveniaa sekä Kroatiaa. Italiaa opetetaan Nizzassa, Monacossa, Maltalla, Albaniassa ja Korsikalla. Italia on suosittu kieli myös katolisen kirkon keskuudessa, sillä sitä hyödynnetään eri piispanistuimissa läpi maailman.

Italian kirjakieli pohjautuu erityisesti Firenzen 1200-luvun murteeseen, jota käyttivät mm. vaikutusvaltaiset kirjailijat kuten Giovanni Boccaccio ja Dante Alighieri. Italiassa käytetään kirjakielen lisäksi eri murteita, mutta eri murteiden puhujat eivät välttämättä ymmärrä toisiaan, joten teoriassa niitä pitäisikin pitää erillisinä kielinä. Pohjoisessa ja eteläisessä osassa käytettävät kielet voitaisiin täten sijoittaa eri alaryhmiin.

Italian kielessä on kaksoiskonsonantteja, ja ne neuvotaan lausumaan ns. pitkinä. Espanja ja italia muistuttavat siis eniten latinaa. Tarkasti äännetty ja opeteltu italia sointuu kauniisti kuuntelijankin korvassa!
Italia on hyödyllinen kieli, sillä sitä puhutaan esim. seuraavissa maissa:

-Tunisia
-Somalia
-Libya
-Etiopia
-Luxemburg
-Argentiina
-Australia (toiseksi puhutuin kieli)
-Yhdysvallat
-Kanada
-Uruguay
-Brasilia jne.

Italian kielen vaikutus näkyy etenkin latinalaisessa Amerikassa. Pohjoisen Italian murteet ovat suosittuja Meksikossa, Argentiinassa, Brasiliassa, Venezuelassa ja Uruguayssa. Italian kielen vaikutus onkin ulottunut paikallisten kieliin eli portugaliin ja espanjaan. Yhdysvalloissa kielen suosio näkyy myös selvästi:

-Chicago n. 60 000 käyttäjää
-Bostonissa n. 90 000 käyttäjää
-Miamissa n. 75 000 käyttäjää

Kanadan Toronton ja Montréalin italiaa puhuvat yhteisöt ovat myös laajat. Kanadan joillakin alueilla italia on kolmanneksi opetetuin kieli. Tällä hetkellä EU:n väestöstä yli 10 prosenttia käyttää italiaa.

Ilmoittaudu siis jo tänään hyödyllisille italian kursseillemme, ja opi suosittua ja kauniisti sointuvaa italiaa vaivattomasti viihtyisässä kielikoulussamme innostavan opettajan johdolla!

Liikeitalian kurssi

Monipuolinen italian liikeviestinnän alkeiskurssi
Haluatko viestiä sujuvasti ja selvästi liike-elämässä italian kielellä?

Kielikoulu Nuevo Mundon tarjoama liikeviestinnän alkeiskurssi on helppo ja nopea tapa oppia kommunikoi-maan italiaksi koskien työelämän eri aihe-alueita!

Tarjoamme tehokkaita ja hyödyllisiä italian liikeviestinnän alkeiskursseja viihtyisässä ympäristössä kannustavan ja pätevän opettajan johdolla. Kurssi sopii erinomaisesti henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet ottamaan ensi askeleen kohti itsenäistä italian kielen käyttöä työtilanteissa ja haluavat oppia kommunikoimaan vaivatta liikeviestinnän saralla.

Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aihe-alueita:

-työkulttuuri

-työkäytännöt

-kaupankäynnin tavat

-yritysmuodot

-organisaation rakenne

-yleisimmät liike-elämän asiakirjat

-yleinen kirjeenvaihto ja siihen liittyvät kulttuuriset erot

-liikekirjeen standardit

-liikekirjeen rakenne, tyyli ja kielioppi

-käsitteet ja terminologia

-tarjoukset

-tilaukset

-kutsut

-muut liikeviestinnän yleiset asiakirjat

Liikeviestintään kuuluvat myös olennaisena osana neuvottelu- ja esiintymistaidot. Työelämän tietyt osa-alueet, kuten esimerkiksi italialaiset kokoukset eivät ole niin muodollisia kuin Suomessa tai vaikkapa Saksassa. Italia-laiset puhuvat paljon ja kommunikoivat jatkuvasti, ja he eivät välttämättä kirjaa asioita heti ylös, joten he olettavat nopeaa ja eläväistä kommunikointia myös vastapuolelta. Kommunikointi on ns. avoimempaa, kuin esimerkiksi päivittäisessä työelämässä Suomessa.

Asiantuntevat ja pätevät opettajamme ohjaavat oppilaita kommunikatiiviseen lähestymistapaan perustuen, joka pohjautuu kielenkäyttötilanteiden monipuoliseen harjoittamiseen. Tunneilla käydään läpi monipuolisia harjoi-tuksia, jotka valmentavat osallistujaa itsenäiseen ja sujuvaan kielenhallintaan vaativissakin tilanteissa.

Kurssin pituus vaihtelee yksilöllisesti lähtö- ja tavoitetason mukaan. Oppimateriaali valitaan riippuen opiskelutarpeista.

Aika ja paikka

Opetus tapahtuu joko asiakkaan luona tai koulumme tiloissa asiakkaalle sopivana ajankohtana. Kielikoulumme sijaitsee Helsingin Arabianrannassa, hyvien kulkuyhteyksien päässä.

Koulutuksen päättyessä kurssin tilaaja saa yksityiskohtaisen koulutusraportin ja oppilasarvion. Lopuksi osallistuja saa myös kurssitodistuksen, joka on hyödyllinen ja arvostettu asiakirja tulevaisuutta varten.

Ota meihin yhteyttä ja pyydä tarjous jo tänään koskien italian kielen mukavaa ja hyödyllistä opiskelua!Italian kielen kurssit


Avoin ja systemaattinen opetusmenetelmämme

Kielikoulussamme vieraiden kielten opetus perustuu kommunikatiiviseen lähestymistapaan (Communicative Language Teaching), joka tarkoittaa, että opetuksessa panostetaan oppijan selviytymiseen vieraalla kielellä erilaisissa viestintätehtävissä ja -tilanteissa sekä vieraiden kulttuurien ymmärtämiseen.

Kielen omaksuminen tapahtuu autenttisten eli real life -viestintätilanteiden kautta. Opetuksen painopisteenä on kielenkäytön spontaanisuus ja ymmärrettävyys.

Kommunikatiivisen lähestymistavan suosio on kasvanut merkittävästi 1960-luvulta lähtien, ja se on vallitseva suuntaus vieraiden kielten opetuksessa myös tänäkin päivänä. Kieli nähdään entistä enemmän merkitysten ymmärtämisen ja ilmaisun välineenä. Kommunikatiivisella kielenopetuksella pyritään kommunikatiiviseen kompetenssiin, joka sisältää neljä ulottuvuutta:

Kieliopillinen kompetenssi eli kielikoodin hallinta.

Sosiolingvistinen kompetenssi eli kyky käyttää kieltä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Diskurssikompetenssi eli kyky yhdistellä ja tulkita viestin osia samalla muodostaen yhtenäisiä ja järkeviä kokonaisuuksia.

Strateginen kompetenssi eli kyky käyttää kielellisiä ja ei-kielellisiä strategioita (kiertoilmaukset, tehokeinot ym.).

Kommunikatiiviseen kielenopetukseen liittyy läheisesti kulttuurien välisen viestinnän opettaminen, joka korostaa kieltenoppijan viestinnällisten tietojen ja taitojen lisäksi kielenkäyttäjän henkilökohtaisia, sosiaalisia valmiuksia ja asenteita sekä tukee oppilaan sisältä päin ohjautuvaa, itsenäistä kielenoppimista.

Opettajat rakentavat oppimisprosessin oppijakeskeisesti. Opetuksen suunnittelussa otetaan huomioon oppijan kielitaito ja tavoitteet. Tällöin opettaja tuo oppijan ulottuville ympäristöstä saatavia resursseja ja ohjaa oppijan huomiota ja toimintaa edistääkseen oppijan tavoittelemaa oppimista.

Opettaja tukee oppijaa epämukavuusalueella: ylittämään kielitaitonsa rajoja, kehittämään strategioita, joilla puutteellisella taidolla selvitään haasteellisissa tilanteissa sekä kurkottelemaan kohti seuraavaa taitotasoa. Oppija ohjataan juuri hänelle sopivien materiaalien ääreen.

Opetus tukee kognitiivista prosessointia eikä anna valmista ja aukotonta, ulkoa opeteltavaa ja muotoihin kangistuvaa kuvaa kielestä. Kaikki käyttämämme opetusmateriaalit tukevat viestinnällistä kielenkäyttöä ja pohjautuvat luokkahuoneen ulkopuolisen elämän kielenkäyttötarpeisiin.

Funktionaalisessa opetuksessa muotoja ei kuitenkaan laiminlyödä, vaan ne kuvataan käytön kautta niin, että oppija hahmottaa myös niiden vakiintuneet merkitykset ja käyttötavat. Muoto, merkitys ja käyttö ovat siis tasapainossa. Opetusmenetelmämme onkin siis avoin ja systemaattinen, joka tekee oppimisprosessista mukavan ja tehokkaan.

Lue myös: Italian kielen intensiivikurssit..Opettaja

 

 

FT Giacomo Botta

Kielikoulu Nuevo Mundossa italiaa opettava FT Giacomo Bottà on erittäin kokenut ja pidetty koulutusalan ammattilainen sekä arvostettu moniosaaja. Hän on luennoinut englannin, saksan ja italian kielillä lukuisissa tunnetuissa oppilaitoksissa, kuten esimerkiksi Freiburgin yliopistossa, Karlsruhen musiikkiyliopistossa, Strasbourgin yliopistossa, Viron taideakatemiassa sekä myös Helsingin yliopistossa. Giacomon akateemisiin saavutuksiin sisältyy myös lukuisia kirjallisia taidonnäytteitä, kuten esimerkiksi julkaisut tunnetuissa lehdissä (The European Journal of Cultural Studies ja Journal of Urban Cultural Studies), otteet eri kirjoissa (Punk, politics and resistance) sekä kirjallisen materiaalin editointi (Unsichtbare Landschaften: Populäre Musik und Räumlichkeit / Invisible Landscapes: Popular Music and Spatiality).

Giacomo Botta on työskennellyt palveluksessamme vuodesta 2008.Hinnasto


Nuevo Mundossa jokainen kielikurssi suunnitellaan asiakaskohtaisesti, sen takia jokaisella projektilla on eri hinta riippuen ajasta, paikasta ja kielestä. Ota meihin yhteyttä! Kustannusarviot ja tarjoukset saat vuorokaudessa, kun täytät tämän lomakkeen ja lähetät sen meille.

Maksuton kustannusarvio.

Hintaan sisältyy :

 • - koulutuksen suunnittelu
 • - suullinen haastattelu
 • - kirjallinen testi
 • - tasotestiraportti
 • - opetus ja sen valmistelu
 • - oppiaineistot
 • - kurssin kansiot
 • - lopputestaus
 • - koulutusraportti
 • - kurssin todistukset
 • - jatkokoulutussuunnitelma
 • - opettajan matkakulut Helsingissä