Työelämän kielikoulutus

Liike- ja työelämän kursseilla keskitytään kielitaidon erityisosaamiseen kuten esiintymis- ja neuvottelutaitoihin, puhelinpalveluun, kirjalliseen viestintään tai kulttuuri- ja tapatietoon. Tässä esimerkkejä erikoiskursseistamme eri kielissä:

Valitse kiinnostava kieli:

englanti, espanja, italia, kiina, portugali, saksa, ranska, ruotsi tai venäjä

Opetus voi tapahtua joko yksityisopetuksena tai ryhmäopetuksena.


Alakohtaisesti räätälöidyt kurssit

Järjestämme myös muun muassa seuraaviin aloihin liittyviä kursseja:

 • - Viestintä
 • - Ilmailu
 • - Liikenne
 • - Markkinointi
 • - Pankki- ja rahoitustoiminta
 • - Energia-ala
 • - Metsä- ja paperiteollisuus
 • - Valtionhallinto
 • - Euroopan unioni ja pohjoismainen yhteistyö
 • - Ulkomaankauppa

Teemakurssit

Teemakurssilla keskitytään asiakkaan sen hetkiseen kielenhallinnan erityistarpeeseen. Se voi olla esimerkiksi:

Kielitaidon suullinen aktivointi
Yrityksen kirjallinen viestintä
Yritysvierailut ja yritysesittelyjen pitäminen

Räätälöimme kurssien toteutuksen ja sisällön asiakkaan toiveiden mukaan!

Etäopetus

Etäopiskelu sopii niille, jotka haluavat opiskella itsenäisesti, mutta asiantuntijan opastuksella, sekä myös niille, joilla vuorotyön, kulkuyhteyksien, sairauden tai jonkin muun rajoitteen vuoksi ei ole mahdollisuutta lähiopetukseen. Opiskelija laatii yhdessä opettajan kanssa yksilöllisen opintosuunnitelman. Opiskelu on monimuotoista. Pääosa suoritetaan opettajan ohjaamana etäopiskeluna. Opiskelussa hyödynnetään oppikirjoja ja muuta kirjallista materiaalia, radion ja television etälukio-ohjelmia, äänitteitä, sähköpostia ja verkko-opiskelumateriaalia. Opiskelija voi osallistua tarvittaessa myös lähiopetus- ja ohjaustunneille.


Suggestopediset kurssit

Suggestopedisessa opetuksessa keskitytään enimmäkseen suullisen kielitaidon aktivoimiseen. Useimpien oppilaiden mielestä suggestopediset kurssit ovat myös ehdottomasti mukavin tapa oppia uusi kieli. Lue lisää! [Suggestopediset kurssit]


Ulkoistaminen

Kielikoulu Nuevo Mundo Oy hoitaa myös yrityksenne kielikoulutuksen kokonaisvaltaisesti, jolloin henkilöstönne voi keskittyä yrityksen ydintehtäviin. Tällöin hoidamme itsenäisesti koko koulutusprosessin ilmoittautumisista loppuraportteihin.

Prosessiin kuuluu:

 • - Kielikoulutuksen käytännön järjestelyt
 • - Seuranta
 • - Raportointi

Asiakasta informoidaan jatkuvasti sekä koulutuksen aikana että sen päättyessä


English for Real Estate


e-Learning

Kielikoulu Nuevo Mundo ollut myös mukana Babelnet -projektissa. Se on Euroopan Komission rahoittama Lingua D/2 -projekti, jossa oli mukana 14 instituutiota, mm. yliopistoja ja kouluja.

Projektin päämääränä oli kehittää opetusmateriaalia etäopiskelua varten. Kielet olivat espanja, englanti ja ranska.

Projekti kesti kolme vuotta. Sen tuloksena on Internet-portaali, jossa etäkäyttäjät voivat hyödyntää ilmaista kielten opiskelua Internetissä.

Espanjan osastossa, johon Alejandro Jover kuului, oli neljä jäsentä. Teimme mm. yli 150 interaktiivista tehtävää, lingvistisiä resursseja sekä pelejä kielten opiskelua varten.


Ensiluokkaisen palvelumme takeeksi annamme 100 %:sen tyytyväisyystakuun. Jos et ole jostain syystä tyytyväinen kielikoulutuspalveluumme, voit peruttaa sopimuksen ensimmäisen oppitunnin jälkeen.


Kiitämme kaikkia yritys- ja henkilöasiakkaitamme viimeisestä 25 vuodesta – tästä on hyvä jatkaa!